Ἀμπέλω

Ἄμπελος
masc nom/voc/acc dual
Ἄμπελος
masc gen sg (doric aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • ἁμπέλῳ — ἀμπέλῳ , ἄμπελος grape vine fem dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀμπέλω — ἄμπελος grape vine fem nom/voc/acc dual ἄμπελος grape vine fem gen sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Ἀμπέλῳ — Ἄμπελος masc dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀμπέλῳ — ἄμπελος grape vine fem dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Ἀμπέλωι — Ἀμπέλῳ , Ἄμπελος masc dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀμπέλωι — ἀμπέλῳ , ἄμπελος grape vine fem dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • виноградъ — ВИНОГРАД|Ъ (158), А с. 1.Виноградник; сад (часто во мн. ч.): ˫ако же г҃ь гл҃ѥть. смокъвь имѣ нѣкъто насажденоу въ виноградѣ своѥмь. (ἐν τῷ ἀμπελῶνι) КЕ XII, 224б; хотѩщеи дѣлати виноградъ. и скотъ набъдѣти. УСт XII/XIII, 232; да схранѩють и… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • виньныи — ВИНЬНЫИ1 (37) пр. 1.Являющийся причиной чего л.: Манихеи... си равномощьноу и противноу двоицю именоующе хоулѩть бж(с)тво. ѡво оу||бо свѣтоу. ѡво же тьмѣ винноу. (παραίτιον) КР 1284, 383б в; бл҃гъ б҃ъ истиньно бо изгл҃ано и виненъ ѥсть бл҃гмъ,… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • σύντροφος — ο, η / σύντροφος, ον, ΝΜΑ, και τ. θηλ. συντρόφισσα Ν, και αττ. τ. ξύντροφος, ον, Α [συντρέφω] (κυρίως σχετικά με πρόγμ. και καταστάσεις) αυτός τον οποίο δεν αποχωρίζεται ή δεν μπορεί να αποχωριστεί κάποιος, ο στενά συνυφασμένος (α. «από τότε που… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.